Publiczne Gimnazjum nr 23 im. bł. Edmunda Bojanowskiego

przy Pogotowiu Opiekuńczym

w Białymstoku

ul. Orla 4 ,15-021 Białystok

tel. (85) 7325688

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego